Az iskola története

isktort1wAz iskola fejlődése szorosan összefügg a település fejlődésével. 1885-ben még egy régi borház szolgált az oktatás színhelyeként, a későbbi években is sokáig az elhagyott földpadlós parasztházak szobáiban folyt a tanítás. 1923-ban az addig Kótaj községhez tartozó településrész Nyíregyháza kertvárosi területe lett.
Az 1946-47-es tanévben új fejezet kezdődött az elemi népiskola történetében, hiszen életbe lépett az új iskolatípus, a nyolc osztályos általános iskola. A szocialista embereszmény kiművelésének igénye rányomta bélyegét az oktatás mikéntjére is. A néptanítók szellemi rendszerváltásra kényszerültek, ha a pályán akartak maradni. De a nehézségeket nem csupán ez okozta, hanem a tárgyi feltételek hiányossága is.isktort2w

Mérföldkő volt az iskola életében Tomasovszki János 1956-ban történt igazgatói kinevezése, aki nagy erőket mozgósított nemes céljai elérése érdekében. 1959-ben indult az építkezés, melynek java társadalmi munkában folyt.

1964-ben megszűntek a tanyasi iskolák, így szükségessé vált egy kollégium létesítése is. Ide eleinte valóban a szorgalmas, szerény, igyekvő, de nehéz körülmények között élő diákok kerültek.

A későbbi években azonban őket felváltották az ún. ingerszegény környezetből jövő hátrányos helyzetűek. Ennek a tantestületnek nagy érdeme volt akkor és ma is, hogy igen sok kallódó gyermeket nevelt, oktatott, terelt jó irányba.

isktort3wA megnövekedett tanulói létszám okán 1967-ben rakták le a mostani háromszintes iskolaépület alapjait, amit az akkori szűkös lehetőségek miatt csak 10 évvel később adtak át. Az 1980-as években létesítették
a szaktantermeket, melyekben majd mindenféle tárgyi feltétel adott volt a minőségi oktatás érdekében.
1984-ben Császári János (azóta címzetes igazgató) került az iskola élére, aki igen sokat tett az intézményben folyó pedagógiai munka minőségének, tárgyi feltételeinek, körülményeinek javítása érdekében. Ekkor honosodtak meg a közös, igen tartalmas tanulmányi kirándulások, melyek élményanyaga szervesen beépült az oktatás-nevelés rendszerébe.

Az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltás az oktatásban is piachelyzetet teremtett. Új, vonzó foglalkozásokat, lehetőségeket kellett teremteni, hogy újra „piacképes” legyen az iskola. Megindult hát a zeneoktatás, a francia nyelv oktatása, és a nagy sláger: a számítástechnika szakkör. De a kulturális élet területén is vezető szerepet töltött be az intézmény. Az iskola által szervezett hangversenyek, előadói estek, jótékony célú rendezvények által nyújtott élményből a község minden érdeklődő lakója részesedhetett.