Nyírszőlősi Közművelődési Színtér

A Színtér működési feltételeit 2017. január 01-től a Váci Mihály Kulturális Központ biztosítja!

A településrész önállóan működő kulturális intézményt nem működtet. A színtér 2007-ben a közgyűlés jóváhagyásával alakult. A közművelődés fő színtere a településrészen működő egyetlen nagyobb közösségi intézmény, a Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézményben működik. Az iskola kiváló adottságokkal bír a tekintetben, hogy modern tornateremmel, közösségi udvarral, játszótérrel, közösségi díszaulával bővült. S nem utolsó szempont, hogy a szomszédságában található az óvoda és a nyugdíjasklub is. A jelenlegi kulturális szakember már 2004 óta az intézmény szabadidő szervezőjeként dolgozott, ezért pontosan tudja és ismeri a helyi lakossági igényeket. Majd 2007-től közművelődési referens státuszban, kibővített feladatkörrel látta, s látja el Nyírszőlősre kiterjedően közművelődési feladatait.

A színtér Nyírszőlős településrész több, mint 5 ezer fős lakosságának biztosít kulturális és közművelődési alapellátást és annak szakszerű megvalósítását. Ezen városrész Nyíregyházától 10 km-re helyezkedik el, önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények által kulturális értelemben le nem fedett lakókörzet. A helyi lakosságnak megfogalmazott igénye van a helyben szervezett kulturális életre. Ennek fő oka, hogy az ott élők lokálpatriótáknak mondhatók, nem szívesen utaznak be a városközpontba, vagy a kevésbé tehetősebb családok költeni sem tudnak a városba utazásra. A népesség megoszlását tekintve pedig sok az idős, egyedülálló, gondoskodásra szoruló ember.

A színtér helyszíne az AJG Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény épülete, terei. Minden lehetőség adott, hogy magas színvonalú közművelődési ellátást biztosítson az itt élőknek. A színtér és az iskola szorosan együttműködik, mára az iskolai és színtéri rendezvények eggyé olvadt. Költséghatékony működése is ennek a fúziónak köszönhető, hiszen a közművelődési és szervezési, adminisztrációs feladatokat mindösszesen 1 személy közalkalmazottként látja el. Az iskola vezetése munkatársai valamennyi rendezvény és program technikai megvalósítását segítik, támogatják.

A színtér pénzügyi forrása a következő elemekből tevődik össze: Fő fenntartó Nyíregyháza MJV Önkormányzata Pályázati forrásokon keresztül a Gyermekeinkért 16 Alapítvány. .Egyes rendezvények bevételei. Ezenkívül nem pénzesíthető, de óriási támogatás a kapcsolat tőke.

Nyírszőlős közművelődését, kulturális életét az alapoktól kellett felépíteni. 2004-ben közösségi élet alig működött, az iskola kapui zártak voltak a lakosság előtt, a településrész apró közösségei magukra hagyva próbáltak életben maradni. Nem volt közöttük kommunikáció.

2007-es év, a fent említettek szerint hozott pozitív változásokat. A színtér megalakulásának köszönhetően kinyíltak az iskola kapui a lakosság előtt. Valamennyi iskolai rendezvény nyilvános és látogatható lett. A színtér szakembere felkarolta a kisebb közösségeket, s megindult egy közösségépítő folyamat, amely mind a mai napig is tart. A színtér elsődleges partnere az iskola. Az intézmény vezetőjével napi egyeztetésben kerülnek lebonyolításra a programok. Fontos szempont, hogy a színtér az iskola oktató-nevelő munkáját ne zavarja, hátráltassa. Ezért a jeles napjaink ünnepi megemlékezésein kívül valamennyi program délután, esti vagy hétvégén történik.

A színtér igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy a lakosságot bevonja az ünnepségekhez, megemlékezésekhez, kiállítások megrendezéséhez. De éppúgy odafigyel az iskolához tartozó kollégium diákjának a szabadidő hasznos eltöltésére, mint az óvodával való hatékony együttműködésére vagy a nyugdíjasok bevonására a mindennapokban.

Összességében nagyon jól működő, valós élettel megtelt Nyírszőlős közművelődési színtere. Vannak még új ötletek és feladatok, amelyek megvalósításra várnak a jövőben. A fejlődés soha nem áll meg. A siker kulcsa annak felismerése, hogy az embereket olyan helyzetbe kell hozni, hogy magáénak érezze a programokat, s meglelje helyét a közösségben. Erre mi mindenkinek lehetőséget biztosítunk.