Alapítvány

A „Gyermekeinkért 16” Alapítvány 1996 óta támogatja a Nyíregyháza településrészén, Nyírszőlősön működő iskola, kollégium tanulóit, lakóit a szülők és a helyi közösség összefogásával. Célként elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációjának, tehetséggondozásának, tanulmányi kirándulásának, táboroztatásának, kultúra elérhetőségének biztosítását, esélyegyenlőségük elérését tűztük ki. Fontos számunkra az egészséges, környezettudatos életmód kialakítása a gyermekekben, illetve rajtuk keresztül a szülőkben, a településrész lakosaiban is. A Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény és a Kollégium tanári kara, dolgozói, szülői munkaközössége és a helyi lakosság évek óta támogat e cél elérésében bennünket. .


Alapítványunk tevékenységként végezte az elmúlt években az alábbiakat:


  • szociális tevékenység, családgondozás, időskorúak gondozása
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • kulturális tevékenység; gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet.
  • a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése
  • közösségfejlesztés: rendezvények, programok az alapítvány szervezésében.
  • egészség- és környezettudatos életmód támogatása
  • Pályázatok keretében együttműködés intézményekkel, civil szervezetekkel, közös programszervezés és megvalósítás


Az alapítvány az alapító okiratban megjelölt célok megvalósítása érdekében, s a benyújtott pályázati támogatások szempontjait figyelembe véve igyekszik a fő kedvezményezettnek, az iskolába járó és a kollégiumban élő gyermekek tanulási, nevelési és életkörülményeinek javításában is segítséget nyújtani. Az elmúlt években támogatást nyújtottunk többek között Színház bérletek vásárlására, osztálykirándulásokon, Erdei iskolai programban, Integrált tehetséggondozó táborban, Gorlicei (Lengyelország) csereüdülésben való részvételre, gyógyszer és szemüvegvásárláshoz, az iskola infrastrukturális és informatikai hátterének fejlesztéséhez, szakmai és szabadidős programok megvalósításához. Ezen felül alapítványunk a városrész lakói számára is elérhető kulturális, sport- és szabadidős rendezvényeket szervez, egészséges környezet megteremtésére törekszik. Segítettük az intézményben a hátsó pihenő és sportudvar kialakítását, a játszótér létrehozását.

A felvállalt feladatok teljesítését az alapítvány vagyona és meglévő humánerőforrása mellett pályázati források elérésével is biztosítja, amit elsősorban a helyi önkormányzat pályázati lehetőségein, kiírásain nyerünk különböző témákban: sport, környezettudatosság, közösségfejlesztés.