Szőlőskerti DSE


Egyesületünkről

Intézményünkben 2000-ig iskolai sportkör működött. A változó gazdasági feltételek, a különböző pályázati kiírások, a feltételrendszerek szükségessé tették a változtatást. Így 2001 februárjában megalakult a Szőlőskerti Általános Iskola Diák-Sportegyesület. Ezzel a szervezet jogilag önállóvá vált.


Egyesületünk célja:
 • a megnövekedett igényekhez és lehetőségekhez mérten biztosítani a tagság és főleg diákjaink számára a rendszeres sportolási lehetőséget, szervezett keretek között.
 • A részvétel biztosítása különböző szintű sportversenyeken az egyesület színeiben (zöld-sárga).
 • Szakosztályok működtetése a tagság igényei szerint.
 • Reklámtevékenység és sportfelszerelések forgalmazása a felmerülő igények kielégítése érdekében.

Az egyesület tagja, pártoló tagja lehet minden olyan magánszemély, elsődlegesen iskolánk tanulója, másodlagosan bárki lakhelytől, iskolától függetlenül, aki elfogadta az egyesület alapszabályát és rendszeresen tagdíjat fizet, melynek összegét az alapszabály rögzíti.

A következő szakosztályok várják a sportolni vágyó fiatalokat:
 • Atlétika szakosztály
 • Asztalitenisz szakosztály
 • Kézilabda szakosztály
 • Labdarúgó szakosztály
 • Turisztikai szakosztály


Kiemelt sportágként a kézilabdát kezeljük, ebben is főleg a lány csapatokra helyezve a fő hangsúlyt. Kölcsönös kapcsolatot alakítottunk ki a nyíregyházi Kölcsey DSE lány kézilabda szakosztályával, így tehetséges versenyzőink ballagás után itt folytathatják karrierjüket.

 • Évente 40-50 versenyen vesznek részt tanítványaink a szakosztályok által működtetett sportágakban. A versenyeztetés színterei:

  • Diákolimpiai felmenő rendszerű versenyek
  • Egyéb tornák, kupák, bajnokságok
  • Tömegsport rendezvények


  Az általunk megrendezett sportversenyek komoly múltra tekintenek vissza, minden évben megrendezzük őket. Pl.: Szőlőskerti sportnapok (labdarúgás, kézilabda, tűzharc), Megyei kollégiumok közötti asztalitenisz verseny, felnőtt labdarúgó tornák stb.
  Eredményeinket tekintve elsősorban a diákolimpiai versenyeredmények a mértékadók, mert az egész ország diáksportját reprezentálják. Értünk már el országosan is jegyzett, kimagasló sporteredményt. A város diáksportjának értékelésére felállított pontversenyben, megalakulásunk óta, a kategóriánkban az első három legeredményesebb sportszervezet között szerepelünk.

  A DSE és az iskola kapcsolata jó, kölcsönösen segítik egymást. A DSE biztosítja a szakszerű foglalkoztatást, megszervezi a tanórán kívüli sportprogramokat, hozzájárul az iskolai testnevelés és sport tárgyi feltételeinek szintentartásához, fejlesztéséhez. Az iskola biztosítja az infrastruktúráját, valamint tömegsportórák beiktatásával és pénzbeli támogatással segíti az egyesületet.
  Munkánkat sok szülő, volt tanítvány segíti. Kiveszik részüket a programjaink szervezésében, lebonyolításában, a rendezésben, a gyerekek szállításában stb.

  A DSE önállóan gazdálkodó társadalmi szervezet.

  Bevételi forrásai:
  • önkormányzati támogatás
  • iskolai támogatás - 1%-os adófelajánlás
  • pályázati támogatások
  • szponzori támogatás
  • egyéb


  Kiadások:
  • versenyeztetési költségek
  • sportfelszerelések
  • irodaszer
  • versenyrendezési költségek
  • díjazások
  • egyéb


  Oktatóink, edzőink szakirányú szakmai és pedagógiai végzettséggel, sokéves szakmai gyakorlattal, és személyes tapasztalatokkal rendelkeznek. Csak azt várják el a gyerekektől, ami egészséges fejlődésükhöz, a sportágbeli érvényesülésükhöz nélkülözhetetlenek.
  Az oktatás és edzés mellett az egészséges életmódra nevelés, a sport megszerettetésével a rendszeres testmozgás életformájának elsajátíttatása a legfontosabb feladatunk. Ezért szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akiknek fontos, hogy gyermekük megkedvelje a rendszeres mozgást, és testben és lélekben egyaránt egészségesen tudjon majd helytállni az életben .