Könyvtár

Könyvtárunk kettős funkciót tölt be: egyrészt iskolai könyvtárként működünk, másrészt pedig községi könyvtár vagyunk. Ez alapvetően meghatározza könyvtárunk arculatát, jellegét, az állomány összetételét, a nyitva tartást, és az ellátandó feladatok körét. Iskolánk minden dolgozója, pedagógusa és tanulója automatikusan tagja a könyvtárnak, községünkből pedig 347 fő a beiratkozott olvasók száma.

Ők rendszeresen igénybe veszik a könyvtár által nyújtott lehetőségeket. A könyvek szabadpolcon vannak elhelyezve. A szépirodalom szerzői betűrendben, a szakirodalom ETO szerint. A szótárak, lexikonok és enciklopédiák a kézikönyvtárban vannak elkülönítve, olvasótermi használatra. A könnyebb tájékozódást a betűrendes leíró katalógus és az ETO szerint szakkatalógus segíti. A dokumentumok egy része a szaktantermekben áll letétként, így közvetlenül segíti az oktató munkát. .

Mivel a könyvtár alapvetően az alternatív művelődés, tanulás, szórakozás színtere, ezért igyekszünk a tanórákon kívüli rendezvényeinket, programjainkat játékos hangulatúra formálni. Sokszor adunk helyet a különböző művészeti ágakkal kombinált játszóházaknak, foglalkoztató óráknak. Mivel ezeket a rendezvényeket egy-egy korosztálynak, érdeklődési körnek szervezzük, a részvétel soha nem kötelező.